ligma.zeune.se

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Acetone - PDF

Acetone sikkerhedsdatablad Borup Acetone

acetone sikkerhedsdatablad

Source: https://img.yumpu.com/18325651/1/500x640/acetone-borup-kemi-i-s.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud acetone ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Miller Acetone er særdeles effektiv mod pletter sikkerhedsdatablad plast- og celluloselim, neglelak, rester af klistermærker og læderfarve. Efter brug af celluloselak, fernis, maling og plastikfernis renses pensler i acetone. Kopimaskinen band farvning aftørres fodtøj og andet læder med en klud vædet i acetone. Denne vare er ikke længere sikkerhedsdatablad acetone. SIKKERHEDSDATABLAD Borup Acetone Borup Acetone 1. Fjernelse af maling fra pensler. Anbefalet brug: Anvend altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet. Brug så lidt per anvendelse som muligt. 2. . Acetone SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn Acetone Produkt nr. - REACH registreringsnummer - Andre produktidentifikatorer - Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. SIKKERHEDSDATABLAD Borup Acetone Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) / af maj om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. / om registrering, vurdering og. offentlig ans?ttelsesret I agree to the processing of my personal data in accordance with the personal data protection act in order to send commercial information via e-mail in accordance with the electronic services act to the e-mail address or other electronic contact provided for this ligma.zeune.se: Acetone (Dimetylketon) er et opløsningsmiddel - en klar farveløs, flygtig og letantændelig væske med en ejendommelig ligma.zeune.seær velegnet til pletter af neglelak, celluloselak, plast- og celluloselim, læderfarve samt rester af ligma.zeune.seng: Pensler og værktøj anvendt til celluloselak, fernis, maling og plasticfernis klarer Acetone ligma.zeune.se pletten med Acetone, og gnid, til 5/5(5).

Tema 9 Maden mellem os kører i uge 11-18 med peak-uger i uge 17-18. Nordjysk dialekt ordbog. 2001 Bettina Dahl Sшndergaard sikkerhedsdatablad betty153 yahoo. Der skal fшrst og acetone lyde en varm tak til kolleger pе Djжvleшen.

1 2 3 4 5